ثبت دامنه

.com
38000یک ساله
.net
40000یک ساله
.org
45000یک ساله
.co
120000یک ساله
.info
45000یک ساله
.ir
4500یک ساله